Povolení ESTA aneb vízum do USA

Povolení ESTA aneb vízum do USA

24 června, 2022 0 Od admin

Pokud hledáte potřebné informace, za jakých okolností lze cestovat do Spojených států amerických, pak je tento článek určený právě vám.

Česká republika má se Spojenými státy bezvízový styk, z čehož vyplývá, že k cestování na území USA nemusíte žádat o klasické vízum, ale budete potřebovat schválenou elektronickou registraci, nazývající se ESTA.

Registrace ESTA je poskytována všem zemím, které se Spojenými státy mají bezvízový styk v rámci programu Visa Waiver Program a Česká republika je součástí.

Co je potřeba pro získání bezvízové registrace ESTA

  • Pro získání schválené registrace ESTA je v první řadě potřeba mít státní občanství České republiky nebo občanství republiky, která má s USA také bezvízový styk. V současnosti se jedná o tyto země – Andorra, Austrálie, Belgie, Brunej, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie).
  • Další nutností je vlastnit platný biometrický cestovní pas. Tato povinnost včetně samostatné žádosti o registraci ESTA se týká i nezletilých dětí, které s vámi případně budou cestovat.
  • Řádné vyplnění registrace ESTA USA  – uvádějte pouze pravdivé údaje. Nutno zodpovědět dotazy, týkající se zdravotního stavu, zejména ohledně nakažlivých chorob, dále potom otázky, které se týkají informací o trestním stíhání a dotazy na případné zamítnutí žádostí o vízum v minulosti, či deportaci.
  • Věnujte zvýšenou pozornost otázkám, označeným červenou hvězdičkou, tyto je povinnost vyplnit.
  • Dbejte na správnost uvedené e-mailové adresy.
  • Elektronická žádost musí být vyplněna bez diakritických znamének.
  • Délka pobytu na území Spojených států nesmí překročit 90 dnů, proto je další podmínkou zpáteční letenka, která potvrdí dle uvedeného data, že USA opustíte do 90 dnů.

Další potřebné informace k elektronické registraci ESTA

Využití bezvízového styku ESTA USA lze pro účely soukromé turistické cesty, obchodní cesty nebo pro případný tranzit přes USA.

Elektronická registrace ESTA má platnost 2 roky a je možno ji použít pro jakoukoliv cestu na území Spojených států amerických, jejíž délka, jak již bylo výše zmíněno, nepřekročí 90 dnů. Víza ESTA na území USA je možno použít opakovaně.

POZOR – pokud u vás dojde ke změně jména či státního občanství, pozbývá udělená registrace platnosti.

Registraci do elektronického systému je potřeba v rámci snadnějšího procesu autorizace, provést nejpozději 72 hodin před začátkem cesty.

Jakmile odešlete vyplněnou žádost ESTA, můžete očekávat jedno z níže uvedených vyrozumění:

  • Registrace odsouhlasena – registrace ESTA proběhla v pořádku a vy jste získali povolení k bezvízovému vycestování do USA. Doporučuje se odsouhlasenou stránku vytisknout a v tištěném formátu vzít sebou.
  • Registrace se projednává – vaše žádost je v jednání, na webových stránkách ESTA můžete kontrolovat aktuální stav vaší žádosti. Rozhodnutí by vám mělo být zasláno nejpozději do 72 hodin.
  • Cesta nepovolena – vaše žádost o registraci ESTA bez víza byla zamítnuta. V takovém případě je nutno navštívit velvyslanectví USA a zde zažádat o vízum.